Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/02/2020 in all areas

 1. 2 points
  thanks for the attention
 2. 1 point
  @PixelzZz is sorry about that and he is ready to pay u 500 tokens. U agree? @Hype
 3. 1 point
  Hello, I released a Modpack that I use on Roleplay server and not only. (( These are not mods created by me. ))
 4. 1 point
  Not bad, I install it on my game! Thank you.
 5. 1 point
 6. 1 point
 7. 1 point
 8. 1 point
 9. 1 point
 10. 1 point
  Awesome mods, I really needed that.
 11. 1 point
  If they're not created by you it should be [FIND] instead of [REL] cause, anyways cool mods
 12. 1 point
  Los Santos Copchase'e ho geldiniz! Oyunu herkes i癟in daha g羹zel ve oynan覺labilir h璽le getirmek i癟in baz覺 kurallar bulunuyor, bunlar覺 okuman覺z gerekmekte! 1) st羹nde (( THIS PLAYER HAS BEEN SHOT )) gibi herhangi bir yaz覺 olmayan 羹phelilere s覺kman覺z yasak, eer yaparsan覺z DM olarak deerlendirilecektir. 2) Ninja Jack(NJ), herhangi arac覺 s羹ren kimsenin, 羹pheli veya polis olmaks覺z覺n, arac覺nda s羹r羹c羹 olduu h璽lde s羹r羹c羹ye binmeye 癟al覺mak yani F'ye basmak Ninja Jack olarak deerlendirilecektir. Eer bunun gibi bir ey olmas覺n覺 istemiyorsan覺z, kar覺n覺zdaki kiilerinde oyun zevkini d羹羹nerek oyununuzu oynay覺n. 3) Adminler ile tart覺may覺n, her cezalanad覺rman覺n bir sebebi vard覺r. Eer haks覺z yere cezaland覺r覺ld覺覺n覺z覺 d羹羹n羹yorsan覺z, Management ekibine complaint yani ikayet g繹ndermekte serbestsiniz. Dil se癟enei olarak s覺k覺nt覺 癟ekmemekteyiz 癟羹nk羹 Translator yani 癟evirmen rol羹ne sahip 羹yelerimiz bulunuyor. 4) Herhangi bir sohbet kanal覺nda spam yapmay覺n, 繹rnek olarak; /o, IC chat, /helpme ve /report gibi komutlar. 5) Topluluk Nezaket Kural覺 Din, 覺rk, mezhep ve k繹ken ayr覺m覺 yapmaks覺z覺n, herkesin birbirine sayg覺l覺 olmas覺 gerekmektedir. 6) Bunny Hopping Bir yere ulamak i癟in veya daha h覺zl覺 komak i癟in s羹rekli z覺plamak yasakt覺r, Bunny Hopping olarak deerlendirilmektedir. 7) SA:MP Buglar覺 G-bug, C-Bug, C-Slide, Desert Eagle ile drive-by gibi buglar覺 yapman覺z, cezaland覺r覺lman覺za sebep olacakt覺r. Rambo(Rush Kural覺) Herhangi bir 癟at覺mada rambo gibi kar覺n覺zdaki rakibin 羹zerine komak ve onu 繹ld羹rmeye 癟al覺mak yasakt覺r. Rambo kural覺 kapsam覺nda deerlendirilip ceza alman覺za sebep olacakt覺r. 9) Roleplay'e Uygunsuz Ara癟 S羹rme ve Kendi Tak覺m Arkadalar覺n覺za arpma Bal覺ktanda anla覺laca覺 gibi sebepsiz yere ka癟an 羹phelilerin arac覺na 癟arpmak ve takla att覺rtmaya 癟al覺mak ceza alman覺za sebep olacakt覺r; yapmay覺n, yapd覺rtmay覺n. 10) G-Bug Ara癟ta s羹r羹c羹 olmadan drive-by atmak yasakt覺r. 11) Eer herhangi bir 羹pheli polis arac覺n覺 癟alarsa, polisler yaln覺zca 羹phelinin ara癟 tekerleklerine ate edebilir. 12) Farkl覺 tak覺mlardayken tak覺m olmaya 癟al覺mak yasakt覺r. (rn: Arkada覺n覺z 羹pheli ve siz de polissiniz, tak覺m olmaya 癟al覺man覺z yasakt覺r.) 13) Road block(barikat) ve spike(癟ivi)'leri gereksiz ve sebepsiz yere kullanman覺z, ceza alman覺za sebep olacakt覺r. 14) Ara癟 羹zerinde seyahat etme yani car-surfing sunucuda yasakt覺r, bunun yan覺nda helikopter veya ara癟larda kullan覺lan yanlarda durma modlar覺 羹癟羹nc羹 parti yaz覺l覺m覺 olarak deerlendirilip banlanman覺za sebep olacakt覺r. 15) Eer polisler bir 羹pheliyi yakalarsa, bir an 繹nce o 羹pheliyi kelep癟elemek zorundad覺r. 16) Kenara 癟ekmi veya ate etmemi 羹phelilerin ara癟lar覺n覺n 繹n羹n羹 kapatmak veya ara癟lar覺na 癟arpmak yasakt覺r, ceza alman覺za sebep oalcakt覺r. Kurallar覺 okuduunuzdan emin olun, 癟羹nk羹 hi癟bir kural ihlaline t繹lerans g繹sterilmeyecektir. zel olarak kural (9) ve (5) i癟in yap覺lan ihlaller ciddi ekilde ceza alman覺za sebep olacakt覺r. 栽儭
 13. 0 points